Teori-Shintsumugi Tie

手織真紬ネクタイ

Click to enlarge.

Store Name Furusawa Orimono
Item name Teori-Shintsumugi Tie
Description Handwoven silk pongee tie
Address Kojima 4-2-21, Honjo-shi
Tel 0495-22-2903
Store Name
Furusawa Orimono
Item Name
Teori-Shintsumugi Tie
Description
Handwoven silk pongee tie
Address
Kojima 4-2-21, Honjo-shi
Tel
0495-22-2903

Honjo Sightseeing Association