Seishu Jyakusen-zan

若泉山

Click to enlarge.

Store NameYugen Gaisha Komeyoshi Shoten
Item nameSeishu Jyakusen-zan
DescriptionDai-ginjyo with rich flavor and refreshing taste.
AddressChiyoda 1-3-33, Honjo-shi
Tel0495-22-5258
Store Name
Yugen Gaisha Komeyoshi Shoten
Item Name
Seishu Jyakusen-zan
Description
Dai-ginjyo with rich flavor and refreshing taste.
Address
Chiyoda 1-3-33, Honjo-shi
Tel
0495-22-5258

Honjo Sightseeing Association